Predstavitev članov strokovne komisije

Predstavnik strokovne javnosti s področja »trajnostnih tehnologij«

Ana Vovk

Red. prof. ddr. Ana Vovk Korže

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, redna profesorica

Red. prof. ddr. Ana Vovk Korže ima strokovne kompetence s področij: pridobivanja in vodenja projektov s področja trajnostnega razvoja, vodenja Mednarodnega centra za ekoremediacije, sistemske podpore na nacionalni in regionalni ravni pri udejanjanju trajnostnih pristopov, raziskovalne dejavnosti na področju ekoremediacij na mednarodni in nacionalni ravni, vodenja Pisarne za okoljsko informiranje na Filozofski fakulteti Maribor, vodenja Terenskega laboratorija na Filozofski fakulteti, pedagoškega dela na fakultetah UM (na področjih: voda, prsti, regionalnega razvoja, ekoremediacije, podnebnih sprememb), strokovne pomoči lokalnim skupnostim pri revitalizaciji območij, sodelovanja z mladimi (start up) za samozaposlitev, vzpostavljanja učnih regij za medgeneracijsko delovanje in povezovanja tradicionalnih znanj z vrhunskimi inovativni pristopi ter vzpostavljanja bioregij, ekoregij in trajnostnih regij za notranji razvoj v Sloveniji.

Predstavnik podpornega okolja za podjetništvo in inovacije

jureverhovnik

Mag. Jure Verhovnik

Inštitut za raziskovanje podjetništva, direktor projektov in vodja Tovarne podjemov - podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru

Od leta 2002 je neposredno dejaven na področju podjetništva oziroma na področju razvijanja in nudenja storitev podpore in izobraževanj iz vseh področij podjetništva. Aktivnosti vključujejo: podjetniška svetovanja, podjetniška izobraževanja, pripravo projektov, vodenje projektov, vodenje multidisciplinarnih timov, razvoj in pripravo produktov za izobraževanje managementa in podjetnikov ter management dogodkov (organiziranje konferenc PODIM in Start up Slovenija,...). V obdobju od leta 2006 do danes je izvedel več kot 100 predavanj/delavnic (na različne podjetniške teme), na katerih je sodelovalo več kot 1.600 slušateljev iz 760 podjetij ter 1.500 študentov in dijakov.

Predstavnik investitorjev, poslovnih angelov, tveganega kapitala

branko drobnak

Branko Drobnak

Podjetnik, investitor, podjetniški svetovalec 

Branko Drobnak je zagotovo eden izmed bolj izkušenih investitorjev in eden najprepoznavnejših slovenskih podjetnikov. Je aktiven poslovni angel in do danes z neposrednimi investicijami prisoten v več kot 15 novo nastalih podjemih (start-upih), ki jih je z lastnimi dolgoletnimi izkušnjami, osebnim svetovanjem in izkoriščanjem široke mreže poznanstev vodil do uspešnih zgodb na slovenskem in globalnem trgu. Je iniciator in soustanovitelj kluba Poslovnih angelov Slovenije, mentor v CEED, spoznali pa smo ga tudi kot pronicljivega komentatorja in investitorja v uspešni televizijski oddaji Dober posel. 

Predstavnik strokovne javnosti s področja prenosa tehnologij ali menedžer gospodarskih združenj

MarioFallast

Mario Fallast, mag.

TU Graz (Tehniška Univerza v Gradcu), Research & Technology House (Hiša raziskav in tehnologij), strokovnjak za prenos tehnologij

Na TU Graz in na Aalto University v Helsinkih je študiral strojništvo in ekonomijo. Od leta 2008 je zaposlen v "Hiši raziskav in tehnologij" na Tehniški Univerzi v Gradcu, kjer je sodeloval v več kot 100 projektih med podjetji in Univerzo, s tem je pridobil vpogled v procese, organizacijske strukture in tehnološke sposobnosti podjetij ter raziskovalnih institucij. Sodeloval je v več različnih komisijah, delavnicah o generiranju idej, delavnicah o strateškem in tehnološkem načrtovanju za samostojne podjetnike, mala, srednja in tudi velika podjetja. Vključen je bil tudi v konceptualno zasnovo in izvedbo 24-urnega dogodka za razvoj produktov, imenovanega Maraton inovacij v okviru Kongresa inovacij 2012.
Mario Fallast je tudi soustanovitelj podjetja "smaXtec animal care sales GmbH". Ideja o inovativnem produktu za nego živali je nastala leta 2006, od leta 2009 pa je podjetje član univerzitetnega podjetniškega inkubatorja "Science Park Graz". Njihov glavni izdelek je bil lansiran na mednarodni trg leta 2011. Danes so visokotehnološko podjetje z okrog 10 zaposlenimi, z zasebnimi investitorji, R&R oddelkom in izvedenimi vlaganji predsemenskega in semenskega tveganega kapitala.

Predstavnik mednarodnega projekta FORT

lubomir bilsky

Lubomir Bilsky

Slovaški center znanstvenih in tehničnih informacij, podpora R&R in prenosu tehnologij

Lubomir Bilsky je svojo poklicno pot začel leta 2001 v okviru Poslovnega in inovacijskega centra Bratislava, kjer je bil odgovoren za izvajanje mednarodnih projektov. Bil je aktiven član mreže inovacijskih relejnih centrov (IRC), ki se ukvarja s podporo nadnacionalnim raziskavam in razvojem tehnološkega sodelovanja. Leta 2008 je postal vodja oddelka za inovacije v okviru slovaškega konzorcija mreže Enterprise Europe Network, pobude Evropske komisije za podporo podjetjem, inovacijam ter sodelovanja na področju raziskav med raziskovalnimi organizacijami ter malimi in srednje velikimi podjetji. Na Slovaškem centru znanstvenih in tehnoloških informacij je odgovoren za pripravo in izvedbo številnih nacionalnih in mednarodnih projektov, osredotočenih na podporo znanstveni skupnosti na Slovaškem. Projekti vključujejo aktivno promocijo znanosti in tehnologij v družbi. Prav tako koordinira aktivnosti, povezane z izgradnjo nacionalne infrastrukture za podporo prenosu tehnologij na Slovaškem.tehnovacija pecat