Program prireditve (16. maj 2013)

09:00 – 10:00
REGISTRACIJA IN MREŽENJE OB ZAJTRKU
Osrednji govorniki:
Prof. dr. Danijel Reboljrektor Univerze v Mariboru
Dr. Andrej Fištravec, župan mestne občine Maribor (vabljen)
Mag. Matej Rusvodja iniciative Start:up Maribor in Start:up Slovenija
Moderator: doc. dr. Anton Habjanič, direktor TehnoCentra Univerze v Mariboru

10:00 – 10:45
UVODNO PREDAVANJE: Metode in pristopi za vrednotenje invencij
Jeff Skinner, direktor Inštituta za inoviranje in podjetništvo na London Business School

10:45 – 11:30
SEKCIJA INOVACIJE
Predavanje: Identificiranje in ocenjevanje prebojnih inovacij
Stephen Taylordirektor za prenos tehnologij na AREA Science Park

SEKCIJA STARTUPI
Predavanje: Offline in online marketing za start-upe
Jaka Lenardič, direktor ENKI d.o.o.
Andraž Štalec, direktor Red Orbit d.o.o.

11:30 – 12:00
ODMOR IN MREŽENJE OB KAVI
 
12:00 – 13:00
SEKCIJA INOVACIJE
Delavnica: Dobre prakse odprtega inoviranja
Jeff Skinner, direktor Inštituta za inoviranje in podjetništvo na London Business School

SEKCIJA STARTUPI
Predavanje: Odkrivanje prvih strank in ustvarjanje vrednosti za kupce
Kristjan Pečanac, ustanovitelj zavoda Hekovnik
Predavanje: Sama inovacija ni dovolj, potrebujete tudi izjemen dizajn
Matevž Medja, direktor Gigodesign d.o.o.

13:00 – 14:00
SEKCIJA INOVACIJE
Delavnica: Trženje in komercializacija invencij
Stephen Taylordirektor za prenos tehnologij na AREA Science Park

SEKCIJA STARTUPI
Predavanje: Pivotiranje poslovne ideje
Tilen Travnik, vodja projektov na D-Labs d.o.o.
Predavanje: Prodaja na B2B trgu ter sklepanje velikih poslov
Matej Golob, organizator dogodkov pri TEDxLjubljana

14:00 – 14:30
ODMOR IN MREŽENJE OB KAVI
 
14:30 – 15:30
TEHNOVACIJA 2013: Izbor naj inovacije s področja trajnostnih tehnologij
Predstavljenih bo pet finalnih inovacij:
Univerzalni kompaktor za odpadno embalažo, dr. Matej Rajh, DUKIN d.o.o.
Qtree, Klemen Čufar, LOTRIČ Meroslovje d.o.o.
Akvaponična pridelava hrane, Matej Leskovec, PONIKA d.o.o.
Zrcalno vakuumski sončni kolektor, prof. dr. Milan Marčič, Univerza v Mariboru
ECOpulse System, Iztok Medved, URSA d.o.o.
Moderator: Blaž Kos, RC IKT in Tehnološki park Ljubljana

15:30 – 16.30
RAZGLASITEV ZMAGOVALCA IZBORA IN MREŽENJE
Slavnostna govornica:
Mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice
 Metode in pristopi za vrednotenje invencij (10:00 - 10:45)

Velik izziv, s katerim se soočajo raziskovalci, inovatorji, podjetniki ter drugi ustvarjalci intelektualne lastnine je, kako ovrednotiti invencije, pa naj gre za primer prodaje, licenciranja, ustanovitve novega podjetja ali katere koli druge oblike prenosa tehnologij. Bolj, kot je intelektualna lastnina v začetnih fazah komercializacije, težje je določiti njeno vrednost. Na predavanju boste spoznali različne metode, pristope in dobre prakse vrednotenja invencij. Predstavljeni bodo različni pristopi k vrednotenju intelektualne lastnine ter s kakšnimi metodami si lahko pomagamo v fazah, ko je vrednotenje bolj umetnost, kot znanost, saj nimamo še preteklih poslovno-finančnih rezultatov, na podlagi katerih bi lahko izvedli klasično vrednotenje intelektualne lastnine.

Jeff Skinner
direktor Inštituta za inoviranje in podjetništvo na London Business School

Jeff Skinner je direktor Inštituta za inoviranje in podjetništvo na London Business School ter predavatelj podjetništva na omenjeni svetovno priznani šoli. Jeff Skinner je svetovno priznani strokovnjak s področja prenosa tehnologij, ustanavljanja spin-off podjetij, licenciranja, sodelovanja v raziskovalnem okolju, odprtega inoviranja, svetovanja inovativnim podjetjem in sklepanja strateških partnerstev. Sodeloval je pri ustanavljanju več kot 20 spin-off podjetij, ki so skupaj zbrala več kot 30 milijonov funtov ustanovnega kapitala. Pred tem je delal tudi kot vodja enega izmed razvojno-raziskovalnih oddelkov podjetja General Electric. Bil pa je tudi predsednik združenja evropskih profesionalcev za znanost in prenos tehnologij (ASTP), v okviru katerega predava, svetuje in vodi izobraževanja širom po Evropi.

Identificiranje in ocenjevanje prebojnih inovacij (10:45 - 11:30)

V sklopu inovacijske aktivnosti je nujno potrebna sistematična identifikacija najbolj perspektivnih inovacij, predvsem pa tistih, ki imajo prebojni potencial za ustvarjanje sprememb na trgu. Ustrezna identifikacija perspektivnih inovacij poleg tržnega razmišljanja zahteva poznavanje trga, ustrezno umestitev novosti v inovacijski ekosistem in izbiro prave oblike komercializacije, pri tem pa igra pomembno vlogo tudi upravljanje s tehnološkimi tveganji. Posebno mesto med potencialnimi inovacijami imajo inovacije s prebojnim potencialom. To so tiste inovacije, ki namesto postopne izboljšave produkta ali storitve na trg prinesejo povsem novo, bistveno učinkovitejšo rešitev. S tem se posledično razvije tudi trg, poveča se razvojna in inovacijska stopnja panoge, predvsem pa se močno poveča konkurenčnost in število novih podjetniških priložnosti znotraj panoge.

Stephen Taylor
direktor za prenos tehnologij, AREA Science Park

Stephen Taylor opravlja funkcijo direktorja za prenos tehnologij na AREA Science Park-u pri Trstu in ima več kot 20 let izkušenj s svetovanjem velikim podjetjem in vladnim agencijam tako v Evropi kot Severni Ameriki. Svetuje predvsem s področja dostopa do najnovejšega podjetniškega in managerskega znanja, načrtovanja in analiziranja novih podjetniških podvigov, izvedbe trženjskih raziskav, razvoja novih izdelkov in komercializacije tehnologij. V preteklosti je bil zaposlen kot višji svetovalec na SRI Business Consulting Intelligence (BI-SRIC), ki je »spin-off« podjetja SRI International, prej Stanford Research Institute. Bil pa je tudi generalni direktor, odgovoren za vse evropske operacije pri H. Silver and Associates (UK) Ltd., ki je specializirana svetovalna družba za pomoč visokotehnološkim podjetjem pri identifikaciji novih poslovnih priložnosti, marketingu inovacij in izobraževanju zaposlenih.

Offline in online marketing za start-upe (10:45 - 11:30)
Svetovno znana avtoriteta podjetništva in managementa Peter Drucker je zapisal, da ima podjetje v resnici samo dve funkciji, to sta inoviranje in marketing. Pri tem ni več tako velik izziv, kako izdelati produkt, bistveno pomembnejši vprašanji sta, ali je produkt dovolj inovativen, da bo izstopal v množici konkurence ter kako ga v izjemnem komunikacijskem šumu učinkovito predstaviti potrošnikom. Priznana strokovnjaka s področja »online« in »offline« marketinga, Jaka Lenardič in Andraž Štalec, bosta na inovativen način predstavila opcije in ideje za start-up podjetnike, kako lahko z majhnim proračunom na gverilski način z inovativno komunikacijo dosežejo svoje potencialne kupce. Predstavila bosta, kako lahko inovativnost na področju marketinga dela podjetniške čudeže in zakaj mora imeti podjetnik že od prvega dne v mislih, kako bo tržil in prodajal svoj izdelek.

Jaka Lenardič
direktor in ustanovitelj ENKI d.o.o.
Andraž Štalec
direktor in soustanovitelj Red Orbit d.o.o.


Mag. Jaka Lenardič
 vodi agencijo ENKI, ki deluje kot agencija polnega servisa, specializirana za on-line komunikacije in se ponaša z naslovom 2. uvrščene na Netko natečaju za najboljšo digital agencijo leta 2011 in digitalno agencijo leta 2012. Soustvarja za številne znane blagovne znamke, kot so OMV, Pfizer, Spar, Unilever, HiPP, Mazda, Colgate, Nestle, Krka idr., redno tudi predava in je soavtor več prodajno zelo uspešnih izobraževalnih priročnikov.


Andraž Štalec je direktor in soustanovitelj podjetja Red Orbit. Z digitalnim marketingom se ukvarja že od leta 2001. Skozi mešanico različnih projektov si je pridobil neprecenljive izkušnje s področja marketinga in vodenja. Andraž je bil govornik na različnih dogodkih, med drugimi na Slovenski marketinški konferenci, SKIMu (Slovenska konferenca iskalnega marketinga), Podjetniški akademiji, seminarjih Akademije Finance in Gospodarske zbornice Slovenije, Fanfari in Mednarodni konferenci prakse v komuniciranju. V zadnjih letih je svetoval številnih znanim slovenskim podjetjem, med katerimi so Gorenje, Danone, MedvešekPušnik, Triglav zdravstvena zavarovalnica, SloveniaHolidays in druga. Andraž je avtor več kot 100 člankov s področja spletnega marketinga.


Dobre prakse odprtega inoviranja (12:00 - 13:00)

Odprto inoviranje je nova paradigma delovanja podjetij, v sklopu katere se podjetja ne zanašajo zgolj na lastne notranje vire, ampak skušajo v inovacijski proces vključiti tudi druge deležnike poslovnega okolja ter akademsko sfero in druge organizacije, kjer bi lahko nastajalo podvajanje znanja. Velja pa tudi obratno, da podjetje v sklopu odprtega inoviranja ponudi v uporabo drugim organizacijam svojo intelektualno lastnino, predvsem tisto, ki je še neuporabljena ali ni ključnega pomena za ustvarjanje konkurenčne prednosti podjetja. Meja med deležniki poslovnega okolja na področju inoviranja je tako vse bolj zamegljena, kar pa pod sinergijskim učinkom omogoča še hitrejše inoviranje ter razvijanje podjetij znotraj posameznih panog. Čas monopolizacije znanja se torej končuje. Jeff Skinner bo na svojem predavanju predstavil dobre prakse odprtega inoviranja, kako se podjetja poslužujejo te nove paradigme, predvsem pa, kako jim tovrstno delovanje prinaša boljše poslovne rezultate.

Jeff Skinner
direktor Inštituta za inoviranje in podjetništvo na London Business SchoolOdkrivanje prvih strank in ustvarjanje vrednosti za kupce (12:00 - 13:00)

Temelj »The Lean Startup« metodologije govori o tem, da je poleg klasičnega produktnega procesa dela (ideja, poslovni načrt, prototip, investicija, izdelek, marketinški materiali, vstop na trg), potrebno od samega začetka peljati še t.i. »customer development« proces. Ta zajema vključitev potencialnih strank v proces nastajanja produkta že od samega začetka. S tem podjetnik zmanjša podjetniško-poslovno tveganje, saj nastajanje produkta ne temelji zgolj na njegovih lastnih predpostavkah, vendar jih skozi serijo eksperimentov preveri pri dejanskih potencialnih kupcih; obenem pa mu sistematično zbiranje podatkov omogoča dopolnitev ali spremembo poslovne ideje v smeri, da je bolečina kupcev dejansko odpravljena z rešitvijo, ki so jo kupci pripravljeni uporabljati in plačati. Na predavanju boste izvedeli, kako v podjetje za razvoj novih izdelkov vpeljati »customer development process« ter pridobili druga sorodna znanja, po katerih nastajajo svetovno najuspešnejša start-up podjetja.

Kristjan Pečanac
ustanovitelj zavoda Hekovnik

Kristjan Pečanac je podjetnik, coach in tehnološki ekspert, ki je skozi kariero zgradil visokotehnološko podjetje in zanj, kot eden prvih Slovencev, prejel milijonsko investicijo iz Silicijeve doline. Danes gradi skupnost visokotehnoloških start-up podjetij (Hekovnik) s področja IKT in jim pomaga priti do investicije, tako v Evropi, kot tudi v Silicijevi dolini (Brezmejnik).Sama inovacija ni dovolj, potrebujete tudi izjemen dizajn (12:00 - 13:00)

Genetsko ljudje gojimo posebna čustva do lepih in »sexy« oblik, kar se odraža tudi na trgu potrošnikov. Danes svetovno najuspešnejša podjetja usmerjena na trg potrošnikov (elektronika, športna oprema, pohištvo,…), postavljajo dizajn ob bok vsem drugim ključnim poslovnim funkcijam. Dizajn je način razmišljanja, inoviranja, razumevanja potrošnika, seveda pa ključna konkurenčna prednost na zasičenem trgu. Dizajn prodaja. Na predavanju boste s strani enega največjih domačih strokovnjakov industrijskega dizajna izvedeli, zakaj je ta danes ključni del posla, kako razmišljati na način »design thinking«, spoznali boste primere dobrih praks, prav tako pa, zakaj gre dizajn z roko v roki z »the lean startup« metodologijami, predvsem na področju internetnih in mobilnih rešitev.

Matevž Medja
direktor in vodja oddelka za vizualne komunikacije Gigodesign

Matevž Medja je samostojno oblikovalsko pot začel leta 1989, štiri leta kasneje je bil soustanovitelj oblikovalskega studia Medja & Karlson in leta 2000 oblikovalske agencije Gigodesign, v kateri je kreativni direktor in vodja oddelka za vizualne komunikacije. Medja je dobitnik več domačih in mednarodnih nagrad s področja oglaševanja in oblikovanja (Red Dot, Designpreis Deutchland, itd.) ter nagrad Zlata ptica in Nagrade Prešernovega sklada za izjemne dosežke v kulturi. Od leta 2003 je član uprave Fundacije Brumen.


Trženje in komercializacija invencij (13:00 - 14:00)

Invencije dobijo svojo vrednost šele, ko so realizirane in sprejete s strani trga. Tržiti invencije pa je izjemno zahtevno opravilo, saj jih trg običajno še ne pozna in tako poleg tehnoloških tveganj obstajajo tudi visoka poslovna tveganja. Zato moramo v sklopu inoviranja poleg tehnične rešitve vedno imeti v mislih tudi komercializacijo in trženje. Na predavanju boste spoznali praktične primere, kako tržiti in komercializirati invencije. Predavanje bo osredotočeno predvsem na inovativne produkte, ki nastajajo na inštitucijah znanja in zahtevajo posebne pristope, da zaživijo na trgu, pa naj bo to komercializacija preko start-up podjetij, strateških partnerstev, licenciranja ali na podlagi drugih modelov. Na predavanju boste pridobili praktična znanja, kako vašo invencijo uspešno lansirati na trg.

Stephen Taylor
direktor za prenos tehnologij, AREA Science Park


Pivotiranje poslovne ideje (13:00 - 14:00)
Pivot v »The Lean Startup« metodologiji pomeni temeljno spremembo v sklopu poslovne strategije. Podjetje je zrelo za pivot takrat, ko vsaka nadaljnja aktivnost v sklopu podjetniške operacije vodi k manjšemu napredku. S pivotom se želi podjetje izogniti temu, da bi postalo »zombi podjetje«, se pravi, da bi imelo ravno toliko rezultatov, da ne propade, vseeno pa se ne razvija v skladu z začrtanimi načrti. Izvedba pivota pa mora biti sistematična, na preseku vizije ter pridobljenih informacij s strani trga. »The Lean Startup« metodologija pozna 10 potencialnih smeri spremembe poslovanja. Na delavnici boste spoznali in pridobili več informacij, kdaj je čas za pivotiranje, kako pivotirati, predvsem pa katere smeri so možne. Pridobili boste tudi praktične informacije, kako z vidika vodenje ekipe zagotoviti čim manj bolečo spremembo v poslovanju.

Tilen Travnik
vodja projektov na D.Labs

Tilen Travnik je veteran s 15-letnimi izkušnjami z vodenjem spletnih projektov. V sklopu dosedanjega delovanja je združil diplomo iz biotehnologije, vrsto certifikatov predvsem s področja agilnih metod razvoja ter MBA iz podjetništva. Uspešno je svetoval več kot 20 podjetjem ter uredil procese upravljanja in razvojne ekipe. Trenutno dela kot vodja projektov na D.Labs. Je specialist za agilne metode vodenja in razvoja start-up podjetij po agilnih metodologijah.Prodaja na B2B trgu ter sklepanje velikih poslov (13:00 - 14:00)
V večini panog mora biti podjetnik tudi dober prodajalec, sploh če deluje na B2B trgu. Prodaja pa je tako znanost, kot tudi umetnost. Znanstveni del zahteva dobre in sistematične priprave, simulacije scenarijev, pripravo ustreznih materialov, preučitev odločevalcev v ciljnem podjetju in podobno. Umetniški del zahteva vzpostavitev zaupanja, dober retorični nastop ter psihološko vztrajnost, ki skozi »ne-je« vodijo do sklenjenih večjih poslov. Na delavnici boste izvedeli, kako se sistematično lotiti prodaje na B2B trgu, sploh če prodajate večjim podjetjem. Spoznali boste, kako pripraviti dober nastop, vzpostaviti zaupanje pri strankah ter upravljati s pomisleki. Predavanje vam bo odprlo vrata do znanja o sklepanju velikih poslov v podjetništvu.

Matej Golob
30Lean d.o.o. in TEDxLjubljana

Matej Golob je računalničar, ki ga je potegnilo v svet ekonomije in financ. V desetletni mednarodni karieri v IBM-u je bil "bluewashed" za prodajo na B2B trgu, zdaj pa te izkušnje kombinira z Lean Startup pristopom, ki ga uvaja v zrela, ne-startup podjetja. Štipendist in najboljši študent v svoji generaciji MBA na Cotrugli Business School. Maratonec in izrazita »can-do« oseba. Od leta 2007 obseden s TED govori in od leta 2010 vodja ekipe TEDxLjubljana. Po udeležbi na TEDGlobal2011 v Edinburghu še bolj odločen, da bo vsebine – ki si to zaslužijo – oplajal s TED formo, ki odpira glave.

tehnovacija pecat